Liên hệ

Khách sạn Nguyên Gia

 • Địa chỉ: TT113 đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại: 02363.669.889 / 888 – 0912.68.38.88
 • Email: info@nguyengiahotel.com

Gửi Liên Hệ

  Tên (*)

  Điện thoại (*)

  Email (*)

  Ý kiến của bạn (*)